EQIPD in Nederland

Onze visie

Op een eenvoudige en duurzame manier ondersteunen van het verbeteren van de kwaliteit van onderzoeksdata, zonder dat het innovatieve vermogen en de vrijheid van onderzoek wordt beperkt.

Te vaak ontstaat er nadat een studie is afgerond twijfel over de kwaliteit van de onderzoeksdata. Meer dan eens blijkt dat door problemen met de kwaliteit van de data, kostbare tijd en middelen zijn verspild.

De missie van EQIPD is om te waarborgen dat tijdens het ontwerpen en voorafgaand aan de uitvoer van een studie alle kritische kwaliteitsvoorzorgen worden genomen, waardoor spijt achteraf kan worden voorkomen.  (zie onderstaand figuur)

Om dit doel te bereiken heeft EQIPD een aantal ondersteunende instrumenten ontwikkeld:

 • Een kwaliteitssysteem inclusief de benodigde ondersteuning voor de implementatie daarvan.
 • Een programma om research teams vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering van een project te ondersteunen
 • Een reeks trainingen, seminars en workshops voor jongen wetenschappers op het gebied van datakwaliteit

Neem voor meer informatie contact op met Arnoud.Herremans (at) paasp.net.

Over EQIPD

Het EQIPD-consortium heeft een eenvoudige en duurzame manier ontwikkeld om een hoge kwaliteit van data te waarborgen zonder dat het innovatieve vermogen en de vrijheid van onderzoek worden beperkt.

Het EQIPD-consortium is in 2017 opgericht en werkt nauw samen met sleutelfiguren uit een honderdtal onderzoeksinstituten, uitgevers, fondsen, wetenschappelijke en professionele genootschappen uit Europa en de Verenigde Staten.

Deze website is opgezet door de EQIPD task force. Deze task force is verantwoordelijk voor het duurzaam onderhouden en verspreiden van het EQIPD-kwaliteitssysteem en zorgt voor de daarbij behorende middelen en ondersteuning.

Click voor meer achtergrondinformatie over het EQIPD-kwaliteitssysteem door naar de EQIPD website.

Drie Redenen om een EQIPD-kwaliteitslabel te ambiëren

Door middel van een onafhankelijke evaluatie van onderzoeksprogramma’s worden studieontwerp verbeterd en kunnen er robuustere data worden geproduceerd.

Het verhoogt het vertrouwen in de aangeleverde data bij samenwerkende partijen, opdrachtgevers en subsidieverleners.

Het vereenvoudigt de selectie van onderzoekspartners en dienstverlenende partijen.

Het EQIPD-kwaliteitssysteem

Met ondersteuning van het  Innovative Medicines Initiative (IMI) van de Europese Unie, heeft  EQIPD een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor preklinisch onderzoek voor zowel de publieke als private sector. Ons kwaliteitssysteem waarborgt dat betrouwbare preklinische data efficiënt en lean worden geproduceerd en daarmee innovatie verder stimuleren. Het kwaliteitssysteem is met name bedoeld voor biomedisch onderzoek wat plaatsvindt in een setting waar een formeel kwaliteitsmanagementsysteem als bijvoorbeeld Good Laboratory Practice of Good Manufacturing Practice minder geschikt wordt geacht.

Het EQIPD-kwaliteitssysteem biedt een stabiel kader om voor de lange termijn een hoge onderzoekstandaard te onderhouden. Het EQIPD-kwaliteitssysteem is daarmee meer dan een verzameling aanbevelingen en instructies:

 • Het EQIPD-kwaliteitssysteem is een instrument wat  activiteiten binnen de organisatie zodanig  coördineert en aanstuurt dat aan de kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan en de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie continu kan worden verbeterd.
 • Het EQIPD-kwaliteitssysteem houdt onderzoekers een spiegel voor waarmee zij hun prestaties kunnen evalueren en verbeteren.

Voor meer informatie kijk ook op het wiki-platform van het EQIPD Quality System. Dit platform is een gezamenlijke inspanning van de EQIPD-gemeenschap om informatie mbt onderzoekspraktijken, instrumenten en middelen te creëren en te delen.

Het EQIPD-kwaliteitslabel

EQIPD biedt researcheenheden (laboratoria, afdelingen, organisaties etc) twee manieren voor het verkrijgen van het EQIPD-kwaliteitslabel:

1. Het certificeren van het gehele kwaliteitssysteem.

Indien er een volledig operationeel EQIPD-kwaliteitssysteem is geïmplementeerd kan het EQIPD team het systeem en de toepassing daarvan binnen de organisatie beoordelen en na een positief resultaat tot certificering overgaan. Het certificaat blijft vervolgens 3 jaar geldig.

2. Een op maat gemaakte certificering

Dit is een flexibele oplossing waarbij een deel van de organisatie wordt gecertificeerd. Deze variant kan worden ingegeven door de behoefte om de kwaliteit voor een specifiek samenwerkingsproject te verhogen en te waarborgen. Het EQIPD team beoordeeld of huidige werkwijze binnen deze samenwerking voldoet aan de verwachtingen van het EQIPD-kwaliteitslabel.  Na een positieve beoordeling wordt een deelcertificaat voor het onderhavige project afgegeven. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Project ondersteuning

EQIPD geeft ondersteuning aan organisaties die bij het opzetten van nieuwe projecten en het doen van subsidieaanvragen de behoefte hebben om trainingen, beoordelingen en toezicht op de research kwaliteit aan hun project of aanvraag toe te voegen.

Deze ondersteuning bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een algemene training op het gebied van Good Research Practice
 2. Het beoordelen van de kwaliteit, doortastendheid van het onderzoek, planning en indien nodig de implementatie van praktische verbeteringen
 3. Het doen van “spot checks” met betrekking tot de naleving van vooraf opgestelde studieplannen, het handelen volgens de Good Research Practice alsmede de evaluatie en opvolging na kritische incidenten en fouten

Good Research Practice training

EQIPD biedt verschillende trainingsprogramma’s aan, van een korte, 2-4 uur durende, introductielezing tot volledige cursussen en reeksen van seminars voor zowel studenten, postdocs, jonge onderzoekers als ervaren gevestigde wetenschappers.

Het EQIPD trainingsprogramma bevat ondermeer de volgende kernaspecten van datakwaliteit in biomedisch onderzoek:

 • “Reproduceerbaarheid” de omvang van het probleem
 • Robuustheid versus reproduceerbaarheid
 • Oorsprong van zwakke robuustheid van data of
 • Studiedesign en power
 • Positieve voorspelbare waarden
 • Het belang van controle over de experimentele condities
 • Generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten
 • Kernelementen van Good Research Practice
 • Rapportage en methodologische details
 • Toepassen van standaarden in het ontwerp van klinische studies op preklinisch onderzoek
 • Bevestigen van onderzoeksresultaten onder een grote verscheidenheid aan condities
 • Juiste rapportage van statistische analyse
 • Cultuur en omgaan met negatieve data
 • Gevolgen van gebrekkige robuustheid in onderzoek.